Edition Reimers

Musik är fantastiskt. Det är gränsöverskridande på ett sätt som inget annat är. Man behöver inte tala samma språk, men kan med musik komma nära varandra. Musik är även oberoende av tid. Musik har i funnits i alla tider, men på olika sätt. Det finns grottmålningar och hällristningar som visar att musik är något som funnits i människans vardag sedan urminnes tider. Troligen har man använt det mesta för att framställa musik med, som stockar, grässtrån, senor, sedan skapat instrument som bronsålderslurar och trummor fram till dagens moderna instrument.

Förmågan att använda rösten är även det något som funnits länge. Vad eller varför man spelade och sjöng förr kan vi inte veta, men idag är det ett sätt att få fram ett budskap. Med musik kan man kommunicera med allt och alla. 

Denna blogg är dedikerad till alla sorters musik, musikkultur och dess historia. 

Orkesterinstrument

13 Oct 2020

I en symfoniorkester förekommer det en mängd olika instrument. De brukar delas upp i instrumentgrupper: stråk, träblås, bleckblås (brass), slagverk, piano och harpa.

Var och ett av dessa instrument bidrar till orkesterns sound med sin unika klang och personlighet. Dirigenten finns där för att leda orkestern och se till att den arbetar som en enhet.

Den sammansättning av instrument som finns i symfoniorkestrarna har sett ut ungefär detsamma från slutet av 1800-talet. En del instrument har dock tillkommit i nyare musikverk. Då lånar man in extra musiker som spelar just de speciella instrumenten, till exempel saxofon.

De olika instrumenten

Violin eller fiol

En violin eller fiol är ett stråkinstrument. Sedan 1600- eller 1700-talet är violinen ett av de allra vanligaste musikinstrumenten, i både klassisk musik och svensk folkmusik. Förr hade den strängar av senor, men idag är de oftast i metall. Stråken består av av trä och tagelsom spänns med en skruvmekanism, ”froschen”.

Violan eller altviolinen

Violan, eller altviolinen som den också kallas, är stråkfamiljens altmedlem och snäppet större än violinen. Den kom under 1500-talet och är äldre än den mindre fiolen. Detta instrument spelar ofta mellanstämmorna.

Cellon eller violoncellen

Cellon eller violoncellen är ett större stråkinstrument med varm och fylligt klingande ton. Den har ett stort tonregister som gör att den lämpar sig mycket väl både som solo- och ensembleinstrument.

Kontrabasen

Kontrabasen är det största stråkinstrumentet med de lägsta tonerna. Ibland kallas den för basfiol eller ståbas och spelas oftast med en stråke.

Flöjten

Flöjten är ett blåsinstrument. Det är ett av de allra ta musikinstrument. Man har hittad en flöjt av mammutben som är minst 30 000 år gammal. Det finns olika flöjter som bland annat tvärflöjter och piccolaflöjter.

Oboen och det engelska hornet

Oboen och det engelska hornet är ett träblåsinstrument. Oboen är ett vanligare instrument i orkestern än det engelska hornet. I mycket av den wienklassiska och romantiska musiken finns det fina solopartier för oboe.

Klarinetten

Klarinetten är ett träblåsinstrument med enkelt rörblad. Rörbladet är tillskuret av en speciell sorts vass och när man blåser vibrerar detta och ljud uppstår.

Fagotten och kontrafagotten

Fagotten är ett träblåsinstrument med dubbla rörblad, precis som oboen. I de lägre registren är tonen djup och dov, i mellanregistret är den varm och smälter väl in med annat träblås, på höjden är den mer genomträngande. Kontrafagotten är ett basinstrument som brummar ordentligt på djupet.

Hornet

Hornet är ett bleckblåsinstrument som utvecklats från jakthornet till signal- och posthornet. I dag används ventilhorn stämda i två lägen, ett högre och ett lägre.

Trumpeten

Trumpeten har tillsammans med kornetten (som är något mindre) det högsta registret bland bleckblåsinstrumenten. Ljudet skapas – liksom på alla bleckblåsinstrument – genom att man håller läpparna mot munstycket och blåser så att läpparna vibrerar

Trombonen

Trombon eller dragbasun är ett bleckblåsinstrument som kännetecknas av sin dragbygel med vilken man ändrar tonhöjden – det finns sju fasta lägen som används.

Tuban

Tuban är ett bleckblåsinstrument. En tuba kan vara stämd i tre olika tonlägen. Vanligast är bastuban men andra storlekar inom instrumentfamiljen tubor förekommer också, till exempel althorn, barytontuba och eufonium.

Harpan

Harpan är ett stränginstrument som har funnits sedan antiken. Det spelas genom att knäppas, vanligen med båda händerna. Harpan består av en ram och en klanglåda med väldigt många strängar. De låga är av metall, de höga av senor eller nylon.  Med pedalernas hjälp kan man spela i alla tonarter.

Pianot

Pianot är ett tangentinstrument med strängar med ursprung i 1700-talet. De två vanligaste typerna är upprätt piano, och den liggande flygeln.

Slagverket

Slagverket är ett samlingsnamn för musikinstrument som spelas med stockar, klubbor eller händer. Pukorna är mycket vanliga i symfoniorkestern liksom virveltrumman, bastrumman, cymbaler och triangel.  Klaverinstrument som xylofon, klockspel och marimba används både- som solo- och orkesterinstrument.

Klassisk musik

30 Sep 2020

Klassisk musik, då tänker många på fioler, violiner, pianon och gamla kompositörer. Klassisk musik delas upp i olika delar, eller epoker och stilar. Dessa epoker och stilar är bland andra (i kronologisk ordning): Renässansen, barocken, wienklassicismen, romantiken, impressionismen, expressionismen och modernismen.

Barocken

Barock är en stil inom bl.a. konst, musik och arkitektur, musikepoken var mellan cirka år 1600 och 1750. Ordet barock kan översättas till ”konstig”, ”överdriven” eller ”onaturlig”. Under denna tid var det  kejsare, kungar och adel som hade makten och kyrkan hade ett mycket stort inflytande. Det var en tid då de som hade ycket pengar och makt mer än gärna visade upp just det. Bland annat älskade de att ha en massa pråliga utsmyckningar med guld och krusiduller och Ludvig XIV:s slott Versaille i Frankrike var en förebild. 

Musiken under denna tid var främst för de som hade pengar och makt. Musiken komponerades för hovets danser och konserter och kyrkan blev ett viktigt ställe där musiken utvecklades. Barockens viktigaste utveckling skedde i Italien, Tyskland och Frankrike. Nästan all musik som komponeras gjordes på beställning av hovet eller kyrkan. 

Under barocken fanns det tre musikstilar. Det var opera, oratorium och fuga. Typiska instrument under barocken var cembalo och kyrkorgel. Andra vanliga instrument var fiol, cello och flöjt.

Viktiga tonsättare under barocken:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 • Från norra Tyskland. Barockens främste representant.
 • Jobbade i kyrkan men även för furstar och inflytelserika personer som beställde verk
 • Spelade orgel (organist) och cembalo (och var orgelexpert!)
 • Pedagog, undervisade och hade många besökare och beundrare som kom och studerade för honom
 • Autodidakt som kompositör
 • Kom från musiksläkt. Fick 20 barn, ungefär hälften överlevde till vuxen ålder.
 • Var blind sista åren av sitt liv till följd av en ögonsjukdom.
 • Man säger att barocken slutade när Bach dog.
 • Typiskt för Bach: känslosamma, tekniskt svåra stycken, snabba tempon, stämmor som följer varandra (fuga) eller stycken där ett instrument har ”huvudrollen”, orgeln. 

Antonio Vivaldi (1678-1741)

 • Från Italien. Föddes i Venedig, dog i Wien
 • Kallades ”den röde prästen” (han var präst och hade rött hår)
 • Skrev över 400 konserter. Skrev också bl.a. operor och kyrkomusik.
 • Hade problem med sin hälsa, troligen astma
 • Skicklig violinist, utvecklade tekniken för att spela fiol
 • Utvecklade konsertformen där en solist eller en mindre grupp ackompanjerades av en större orkester.
 • Arbetade som musiklärare på ett barnhem.
 • Typisk för Vivaldi: livliga, lekfulla kompositioner där kontraster och dynamik var viktigt

(Wien)klassicismen

Precis som när det gällde Barocken så är klassicismen namn på en epok med flera olika konstformer såsom musik, konst och arkitektur. För att betona att det är musiken man pratar om
brukar man använda namnet Wienklassicism. Ordet klassicism kommer från latinets ”classicus”. Klassicismen sammanfaller som upplysningstiden, 1752-1820.

Tre vanliga stilar inom klassicismen är sonat, symfoni och opera.

Viktiga kompositörer under klassicismen: 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

 • Från Salzburg (idag Österrike)
 • Fick tidigt undervisning i piano och fiol av fadern Leopold
 • Han och hans syster Nannerl (Maria Anna) = underbarn
 • Reste runt och turnerade som barn
 • Skrev sitt första pianostycke vid 3 års ålder. Det sägs att han som 7-åring kunde spela vilket stycke som helst från bladet och kunde skriva ner ett långt stycke bara efter att ha hört det en gång
 • Bosatte sig i Wien som fri konstnär. Undervisade, komponerade och gav konserter
 • Skrev bl.a. operor, 41 st symfonier och solokonserter
 • Hade ekonomiska bekymmer och problem med hälsan, bl.a. depressioner
 • Avled i en ålder av 35 år, troligen i reumatisk feber. Höll då på att färdigställa en beställning av ett requiem (en dödsmässa). Begravdes i en anonym grav.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

 • Pappan vill att Ludwig skulle bli en ny Mozart. Ljög och sa att han var 6 år när han som 8-åring gav sin första konsert.
 • Föddes i Bonn i Tyskland, dog som 57-åring i Wien. Fick en hård uppfostran.
 • Undervisades av Haydn.
 • Skrev 9st symfonier som var längre och mäktigare än Haydns och Mozarts.
 • Ledde musiken in i nästa epok: Romantiken
 • Började få nedsatt hörsel som 30-åring och blev till slut nästan helt döv. Var förtvivlad över detta och övervägde självmord. Fortsatte ändå att komponera.
 • Var väldigt populär och sörjdes nästan som en kunglig person när han dog

Gospel

17 Sep 2020

Gospel hör samman med glädje. Det är musik, gemenskap, lovsång och ett skönt gung helt enkelt. Engelska ordet gospel betyder evangelium. Det betyder i sin tur glatt budskap. I botten är det en kyrklig musikkstil, men man måste inte vara troende för att sjunga med i en gospelkör.

Det amerikanska slavsamhället

Musikstilen kommer från USA och utvecklades ur församlingar där det var mestadels afroamerikanska medlemmar. Under de 200 år som USA använde sig utav slavar så var det cirka 4 miljoner människor som kom att tas som slavar. Många gånger hade de långa arbetsdagar ute på fälten. Dessutom blev dessa slavar förtryckta samt att de inte heller fick utöva sin egen religion eller sina seder. De kristna, vita människorna ville omvända slavarna till kristendomen och detta skedde ofta med tvång. Det var ute på fälten som slavarna tog de kristna sångerna och de anammade det kristna budskapet om ett evigt liv efter döden.

För att underlätta arbetet jobbade man till sång som från början var rena afrikanska sånger men sedan blev till så kallade spirituals. Detta var ganska till att börja med ganska enkla sånger med en tydlig rytm, och de kännetecknades ofta av något som kallas "Call and Response". Detta innebär att en försångare leder sången och att de andra svarar upp. Klassiska sånger till denna stil är  Down by the riverside, Go tell it on the mountain och Swing low sweet chariot. 

Detta sjungande fyllde dem med hopp och förtröstan och efter den hårda arbetsdagen fortsatte ofta sjungandet i baracker och rum. Nya sånger uppstod och afrikanska rytmer och musik blandades med kristna texter och budskap. Det som senare skulle komma att kallas Negro Spirituals hade uppstått.

Spirituals kom att utgöra grundstenen inom amerikansk musik och har tagits upp av vita människor världen över. Jazz, blues, soul, rap och även rock har sina tidiga rötter i spirituals. Gospelmusiken utvecklades också ur dessa spirituals och spred sig via kyrkor och församlingar. 

Dorsey och Jackson

När homas A Dorsey, 1899 – 1993, en före detta bluesmusiker började resa runt och spela och sjunga sina sånger så kom gospel att verkligen ta fart. an kombinerade blues med gospel och turnerade runt med en kör som sjöng gospelblues. Det blev annamat och spred sig runt om. 

En av de riktigt stora gospelprofilern är Mahalia Jackson, 1911 – 1972, som redan som 21-åring var leadsinger för en av de största körerna i Chicago. 

Modern gospel

Idag finns i huvudsak två stora stilar inom gospel. Den är traditionell gospel med sånger som Oh, happy day och den andra stilen är contemporary gospel. Där kan man finna inslag av rap och samplingar av vad som är modernt för stunden.