Orkesterinstrument

I en symfoniorkester förekommer det en mängd olika instrument. De brukar delas upp i instrumentgrupper: stråk, träblås, bleckblås (brass), slagverk, piano och harpa.

Var och ett av dessa instrument bidrar till orkesterns sound med sin unika klang och personlighet. Dirigenten finns där för att leda orkestern och se till att den arbetar som en enhet.

Den sammansättning av instrument som finns i symfoniorkestrarna har sett ut ungefär detsamma från slutet av 1800-talet. En del instrument har dock tillkommit i nyare musikverk. Då lånar man in extra musiker som spelar just de speciella instrumenten, till exempel saxofon. Idag får vi även hjälp av mikrofoner och högtalare samt effektiv belysning för att accentuera upplevelsen. För dessa eljobb finns elektriker i Växjö till er hjälp, tänk på att man inte får utföra fasta elinstallationer i Växjö, eller andra städer, på egen hand. 

De olika instrumenten

Violin eller fiol

En violin eller fiol är ett stråkinstrument. Sedan 1600- eller 1700-talet är violinen ett av de allra vanligaste musikinstrumenten, i både klassisk musik och svensk folkmusik. Förr hade den strängar av senor, men idag är de oftast i metall. Stråken består av av trä och tagel som spänns med en skruvmekanism, ”froschen”.

Violan eller altviolinen

Violan, eller altviolinen som den också kallas, är stråkfamiljens altmedlem och snäppet större än violinen. Den kom under 1500-talet och är äldre än den mindre fiolen. Detta instrument spelar ofta mellanstämmorna.

Cellon eller violoncellen

Cellon eller violoncellen är ett större stråkinstrument med varm och fylligt klingande ton. Den har ett stort tonregister som gör att den lämpar sig mycket väl både som solo- och ensembleinstrument.

Kontrabasen

Kontrabasen är det största stråkinstrumentet med de lägsta tonerna. Ibland kallas den för basfiol eller ståbas och spelas oftast med en stråke.

Flöjten

Flöjten är ett blåsinstrument. Det är ett av de allra ta musikinstrument. Man har hittad en flöjt av mammutben som är minst 30 000 år gammal. Det finns olika flöjter som bland annat tvärflöjter och piccolaflöjter.

Oboen och det engelska hornet

Oboen och det engelska hornet är ett träblåsinstrument. Oboen är ett vanligare instrument i orkestern än det engelska hornet. I mycket av den wienklassiska och romantiska musiken finns det fina solopartier för oboe.

Klarinetten

Klarinetten är ett träblåsinstrument med enkelt rörblad. Rörbladet är tillskuret av en speciell sorts vass och när man blåser vibrerar detta och ljud uppstår.

Fagotten och kontrafagotten

Fagotten är ett träblåsinstrument med dubbla rörblad, precis som oboen. I de lägre registren är tonen djup och dov, i mellanregistret är den varm och smälter väl in med annat träblås, på höjden är den mer genomträngande. Kontrafagotten är ett basinstrument som brummar ordentligt på djupet.

Hornet

Hornet är ett bleckblåsinstrument som utvecklats från jakthornet till signal- och posthornet. I dag används ventilhorn stämda i två lägen, ett högre och ett lägre.

Trumpeten

Trumpeten har tillsammans med kornetten (som är något mindre) det högsta registret bland bleckblåsinstrumenten. Ljudet skapas – liksom på alla bleckblåsinstrument – genom att man håller läpparna mot munstycket och blåser så att läpparna vibrerar

Trombonen

Trombon eller dragbasun är ett bleckblåsinstrument som kännetecknas av sin dragbygel med vilken man ändrar tonhöjden – det finns sju fasta lägen som används.

Tuban

Tuban är ett bleckblåsinstrument. En tuba kan vara stämd i tre olika tonlägen. Vanligast är bastuban men andra storlekar inom instrumentfamiljen tubor förekommer också, till exempel althorn, barytontuba och eufonium.

Harpan

Harpan är ett stränginstrument som har funnits sedan antiken. Det spelas genom att knäppas, vanligen med båda händerna. Harpan består av en ram och en klanglåda med väldigt många strängar. De låga är av metall, de höga av senor eller nylon.  Med pedalernas hjälp kan man spela i alla tonarter.

Pianot

Pianot är ett tangentinstrument med strängar med ursprung i 1700-talet. De två vanligaste typerna är upprätt piano, och den liggande flygeln.

Slagverket

Slagverket är ett samlingsnamn för musikinstrument som spelas med stockar, klubbor eller händer. Pukorna är mycket vanliga i symfoniorkestern liksom virveltrumman, bastrumman, cymbaler och triangel.  Klaverinstrument som xylofon, klockspel och marimba används både- som solo- och orkesterinstrument.

4 Jun 2022