Gospel

Gospel hör samman med glädje. Det är musik, gemenskap, lovsång och ett skönt gung helt enkelt. Engelska ordet gospel betyder evangelium. Det betyder i sin tur glatt budskap. I botten är det en kyrklig musikkstil, men man måste inte vara troende för att sjunga med i en gospelkör.

Det amerikanska slavsamhället

Musikstilen kommer från USA och utvecklades ur församlingar där det var mestadels afroamerikanska medlemmar. Under de 200 år som USA använde sig utav slavar så var det cirka 4 miljoner människor som kom att tas som slavar. Många gånger hade de långa arbetsdagar ute på fälten. Dessutom blev dessa slavar förtryckta samt att de inte heller fick utöva sin egen religion eller sina seder. De kristna, vita människorna ville omvända slavarna till kristendomen och detta skedde ofta med tvång. Det var ute på fälten som slavarna tog de kristna sångerna och de anammade det kristna budskapet om ett evigt liv efter döden.

För att underlätta arbetet jobbade man till sång som från början var rena afrikanska sånger men sedan blev till så kallade spirituals. Detta var ganska till att börja med ganska enkla sånger med en tydlig rytm, och de kännetecknades ofta av något som kallas "Call and Response". Detta innebär att en försångare leder sången och att de andra svarar upp. Klassiska sånger till denna stil är  Down by the riverside, Go tell it on the mountain och Swing low sweet chariot. 

Detta sjungande fyllde dem med hopp och förtröstan och efter den hårda arbetsdagen fortsatte ofta sjungandet i baracker och rum. Nya sånger uppstod och afrikanska rytmer och musik blandades med kristna texter och budskap. Det som senare skulle komma att kallas Negro Spirituals hade uppstått.

Spirituals kom att utgöra grundstenen inom amerikansk musik och har tagits upp av vita människor världen över. Jazz, blues, soul, rap och även rock har sina tidiga rötter i spirituals. Gospelmusiken utvecklades också ur dessa spirituals och spred sig via kyrkor och församlingar. 

Dorsey och Jackson

När homas A Dorsey, 1899 – 1993, en före detta bluesmusiker började resa runt och spela och sjunga sina sånger så kom gospel att verkligen ta fart. an kombinerade blues med gospel och turnerade runt med en kör som sjöng gospelblues. Det blev annamat och spred sig runt om. 

En av de riktigt stora gospelprofilern är Mahalia Jackson, 1911 – 1972, som redan som 21-åring var leadsinger för en av de största körerna i Chicago. 

Modern gospel

Idag finns i huvudsak två stora stilar inom gospel. Den är traditionell gospel med sånger som Oh, happy day och den andra stilen är contemporary gospel. Där kan man finna inslag av rap och samplingar av vad som är modernt för stunden.

17 Sep 2020