Klassisk musik

Klassisk musik, då tänker många på fioler, violiner, pianon och gamla kompositörer. Klassisk musik delas upp i olika delar, eller epoker och stilar. Dessa epoker och stilar är bland andra (i kronologisk ordning): Renässansen, barocken, wienklassicismen, romantiken, impressionismen, expressionismen och modernismen.

Barocken

Barock är en stil inom bl.a. konst, musik och arkitektur, musikepoken var mellan cirka år 1600 och 1750. Ordet barock kan översättas till ”konstig”, ”överdriven” eller ”onaturlig”. Under denna tid var det  kejsare, kungar och adel som hade makten och kyrkan hade ett mycket stort inflytande. Det var en tid då de som hade ycket pengar och makt mer än gärna visade upp just det. Bland annat älskade de att ha en massa pråliga utsmyckningar med guld och krusiduller och Ludvig XIV:s slott Versaille i Frankrike var en förebild. 

Musiken under denna tid var främst för de som hade pengar och makt. Musiken komponerades för hovets danser och konserter och kyrkan blev ett viktigt ställe där musiken utvecklades. Barockens viktigaste utveckling skedde i Italien, Tyskland och Frankrike. Nästan all musik som komponeras gjordes på beställning av hovet eller kyrkan. 

Under barocken fanns det tre musikstilar. Det var opera, oratorium och fuga. Typiska instrument under barocken var cembalo och kyrkorgel. Andra vanliga instrument var fiol, cello och flöjt.

Viktiga tonsättare under barocken:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

 • Från norra Tyskland. Barockens främste representant.
 • Jobbade i kyrkan men även för furstar och inflytelserika personer som beställde verk
 • Spelade orgel (organist) och cembalo (och var orgelexpert!)
 • Pedagog, undervisade och hade många besökare och beundrare som kom och studerade för honom
 • Autodidakt som kompositör
 • Kom från musiksläkt. Fick 20 barn, ungefär hälften överlevde till vuxen ålder.
 • Var blind sista åren av sitt liv till följd av en ögonsjukdom.
 • Man säger att barocken slutade när Bach dog.
 • Typiskt för Bach: känslosamma, tekniskt svåra stycken, snabba tempon, stämmor som följer varandra (fuga) eller stycken där ett instrument har ”huvudrollen”, orgeln. 

Antonio Vivaldi (1678-1741)

 • Från Italien. Föddes i Venedig, dog i Wien
 • Kallades ”den röde prästen” (han var präst och hade rött hår)
 • Skrev över 400 konserter. Skrev också bl.a. operor och kyrkomusik.
 • Hade problem med sin hälsa, troligen astma
 • Skicklig violinist, utvecklade tekniken för att spela fiol
 • Utvecklade konsertformen där en solist eller en mindre grupp ackompanjerades av en större orkester.
 • Arbetade som musiklärare på ett barnhem.
 • Typisk för Vivaldi: livliga, lekfulla kompositioner där kontraster och dynamik var viktigt

(Wien)klassicismen

Precis som när det gällde Barocken så är klassicismen namn på en epok med flera olika konstformer såsom musik, konst och arkitektur. För att betona att det är musiken man pratar om
brukar man använda namnet Wienklassicism. Ordet klassicism kommer från latinets ”classicus”. Klassicismen sammanfaller som upplysningstiden, 1752-1820.

Tre vanliga stilar inom klassicismen är sonat, symfoni och opera.

Viktiga kompositörer under klassicismen: 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

 • Från Salzburg (idag Österrike)
 • Fick tidigt undervisning i piano och fiol av fadern Leopold
 • Han och hans syster Nannerl (Maria Anna) = underbarn
 • Reste runt och turnerade som barn
 • Skrev sitt första pianostycke vid 3 års ålder. Det sägs att han som 7-åring kunde spela vilket stycke som helst från bladet och kunde skriva ner ett långt stycke bara efter att ha hört det en gång
 • Bosatte sig i Wien som fri konstnär. Undervisade, komponerade och gav konserter
 • Skrev bl.a. operor, 41 st symfonier och solokonserter
 • Hade ekonomiska bekymmer och problem med hälsan, bl.a. depressioner
 • Avled i en ålder av 35 år, troligen i reumatisk feber. Höll då på att färdigställa en beställning av ett requiem (en dödsmässa). Begravdes i en anonym grav.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

 • Pappan vill att Ludwig skulle bli en ny Mozart. Ljög och sa att han var 6 år när han som 8-åring gav sin första konsert.
 • Föddes i Bonn i Tyskland, dog som 57-åring i Wien. Fick en hård uppfostran.
 • Undervisades av Haydn.
 • Skrev 9st symfonier som var längre och mäktigare än Haydns och Mozarts.
 • Ledde musiken in i nästa epok: Romantiken
 • Började få nedsatt hörsel som 30-åring och blev till slut nästan helt döv. Var förtvivlad över detta och övervägde självmord. Fortsatte ändå att komponera.
 • Var väldigt populär och sörjdes nästan som en kunglig person när han dog
30 Sep 2020